Leerlingenbegeleiding

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator vormt de brug tussen leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB, ondersteuningsteam en externen. Zij volgt de zorg van alle kinderen van de school op, zowel op cognitief vlak als socio-emotioneel. Door te zorgen voor een warm, veilig leef- en leerklimaat, hopen we dat iedereen zich goed en welkom voelt op onze school.

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Stefanie is de contactpersoon van het CLB voor onze school. Je kan haar steeds bereiken via Smartschool, via mail stefanie.kerkhofs@clbgohasselt.be of telefonisch op het kantoor van het CLB op het telefoonnummer 011 22 17 38.

O-Team

Om recht te hebben op ondersteuning door het ondersteuningsteam, moet de leerling in het bezit zijn van gemotiveerd verslag of verslag. Een aanmelding gebeurt steeds in samenspraak met ouders, leerling, school en CLB. Dit zorgteam maakt in overleg een schets van de juiste noden. Het ondersteuningsteam koppelt de juiste ondersteuner op basis van expertise.