Schoolraad

Wat doet de schoolraad?

In essentie is de schoolraad een overleg- en adviesorgaan. Hij bestaat uit personeelsleden, ouders en vertegenwoordigers uit de ruimere omgeving van de school (de sociale, economische en culturele milieus).

De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem. De schoolraad wordt verkozen voor een periode van 4 jaar.

Een schoolraad verstrekt over sommige zaken adviezen aan de directeur van de school, aan de algemeen directeur en aan de raad van bestuur van de scholengroep. De schoolraad heeft ook recht op overleg met de directeur over een aantal materies.

De schoolraad vergadert ongeveer 4 x per jaar. Dit kan zowel op school als digitaal zijn. Tijdens deze vergaderingen geeft de directeur uitleg over de werking en formuleert de schoolraad adviezen.

Wie zit er in de schoolraad?

Volgende drie ouders zetelen in de schoolraad:

  • An Dylst
  • Mirella De Mesmaeker
  • Nathalie Fejzulovic

De volgende collega's maken deel uit van de schoolraad:

  • Hannelore Gielen
  • Isabelle Tuch
  • Vanessa Vangeel

Volgende gecoöpteerde leden maken deel uit van de schoolraad:

  • Benoit Pulinx

Aanwezig met raadgevende stem: Wendy Desair