Onze visie & aanpak

 

BS LeerPLEIN kijkt met een brede blik naar de toekomst. Met een positieve gedrevenheid ontwikkelen we ons binnen de nieuwste tendensen in de onderwijswereld. We creëren tijd en ruimte om op zoek te gaan naar nieuwe dingen en betere oplossingen. We bieden aan wat er nodig is voor groeikansen binnen de eigen ontwikkeling. De doelen die we ons vooropstellen proberen we ook echt te bereiken. We leggen de lat hoog voor iedereen, zodat groei wordt verzekerd.

 

Door samenwerken worden we allemaal sterker. Gaan voor een gemeenschappelijk doel zorgt voor verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Goede communicatie, respect, compromissen sluiten, afspraken naleven, ervaringen uitwisselen zijn vanzelfsprekend. Onze leerpleinen en het opendeuren-beleid op school komen de openheid en de samenwerking ten goede.

 

We aanvaarden dat iedereen verschillend is en tonen respect voor ieders eigenheid. We zijn verdraagzaam en brengen waardering op voor mekaar. We zien iedereen als gelijkwaardig en vullen elkaar aan in ons verschillend zijn. We vertrouwen in de krachten van alle betrokkenen. Binnen onze schoolwerking en op onze pleinen laten we iedereen in zijn waarde door aandacht te hebben voor ieders capaciteiten en interesses.

 

Door het toepassen van al onze bouwstenen worden we veerkrachtig. We stellen ons flexibel op om zodoende obstakels te leren overwinnen. We stellen onszelf in vraag, durven mekaar om raad, hulp en steun vragen. We zijn weerbaar bij eventuele tegenslagen. We zijn niet bang van een uitdaging, maar zijn ontvankelijk voor mogelijkheden. We durven hierbij out-of-the-box te denken en situaties vanuit verschillende standpunten te bekijken. De leerpleinen creëren hiervoor een ideale setting.

 

Beweging en uitdaging vormen een belangrijke basis van ons onderwijs, zowel letterlijk als figuurlijk. Bewegend leren zal gaandeweg een grotere rol innemen binnen onze pleinen. Actieve betrokkenheid is belangrijk. Als we met ons hart ergens achter staan, gaan we ervoor in volle overtuiging en geven we het beste van onszelf. We steken anderen aan door ons enthousiasme en engagement.

groeien

Iedereen tijd en ruimte voor groei

De lat hoog voor iedereen

samen 3

Samen staan we sterk

eigenheid

Ieder zijn plekje –

Ruimte voor ieders eigenheid

veerkrachtig (2)

We blijven ervoor gaan

actief

Uitdaging in beweging en betrokkenheid