Team LeerPLEIN

personeel

Basisschool LeerPLEIN maken we samen. Dit betekent dat vele mensen hun schouders zetten onder het project van onze basisschool en elke dag het beste van zichzelf geven. De kwaliteit van onderwijs voor uw kind, is onze prioriteit.

In het beleidsteam geeft onze directeur samen met de zorgcoördinator richting aan het team. Ze zetten samen de krijtlijnen van het beleid uit.

Ons lerarenteam zet zich elke dag opnieuw in om jouw kind kennis en vaardigheden bij te brengen, uw kind op te volgen en uit te dagen. Naast het cognitieve ondersteunen wij ook op socio-emotioneel en fysiek vlak.

De bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken en onze turnleerkracht maken ons lerarenteam compleet.

Daarbuiten zorgen onze administratief medewerkers ervoor dat alle leerlingendossiers in orde zijn en de boekhouding klopt.

Onze technische held en ons poetspersoneel zorgen dat de leeromgeving proper en netjes blijft.

We kunnen tenslotte gelukkig ook rekenen op vrijwilligers die ons ondersteunen waar kan.

Beleidsteam

Wendy Desair

directeur

Contacteer de directeur voor meer informatie over onze werking, het beleid en andere vragen. Tijdens de schooluren telefonisch bereikbaar via 011/85 05 30. Buiten de schooluren te bereiken via e-mail en/of smartschool.

Isabelle Tuch

zorgcoördinator

Contacteer onze zorgcoördinator voor alle vragen over de ontwikkeling van uw kind, speciale trajecten en andere zorgvragen. Tijdens de schooluren telefonisch bereikbaar via 011/85 05 30. Buiten de schooluren te bereiken via e-mail en/of smartschool.

GO! Next

scholengemeenschap

 

 

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap Basisonderwijs-Buitengewoon basisonderwijs. Dit betekent dat we expertise delen, samenwerken waar kan en elkaar versterken.

Lerarenteam

H2014 12 (570)_00257

Juf Inge

1ste kleuterklas

H2014 12 (570)_00256

Juf Hannelore

1ste kleuterklas

H2014 12 (570)_00238

Juf Kristel

2de kleuterklas

H2014 12 (570)_00275

Juf Anja

3de kleuterklas

Juf Jo

SES ondersteuning kleuters

H2014 12 (570)_00131

Juf Sarah

Anderstaligen en SES ondersteuning kleuters

Juf Els

Kleuterturnen

Juf Monique

Kinderverzorgster

Juf Wendy

1ste leerjaar

Juf Elke

1ste leerjaar en 2de leerjaar

H2014 12 (570)_00189

Juf Caroline

2de leerjaar

H2014 12 (570)_00125

Juf Anne Lise

3de leerjaar

H2014 12 (570)_00130

Juf Katrien

3de en 4de leerjaar

Juf Ines

4de leerjaar

H2014 12 (570)_00124

Juf Mirella

5de leerjaar

H2014 12 (570)_00126

Juf Christel

5de leerjaar en 6de leerjaar

H2014 12 (570)_00127

Juf Vanessa

6de leerjaar

H2014 12 (570)_00131

Juf Sarah

Anderstalingen

Juf Els

Lichamelijke opvoeding

Leerkrachten levensbeschouwing

H2014 12 (570)_00123

Juf Kelly

leerkracht Rooms Katholieke godsdienst

Juf Christel

leerkracht Protestantse godsdienst

H2014 12 (570)_00129

Juf Wendy

leerkracht niet-confessionele zedenleer

H2014 12 (570)_00122

Juf Metaxia

leerkracht Orthodoxe godsdienst

H2014 12 (570)_00128

Meester Bayram

leerkracht Islamitische godsdienst

Ondersteunende diensten

Juf Karen, juf Kim

administratie

Marcel, Kadija

onderhoud

Eddy

technische dienst