LeerPLEIN vanuit de lucht

Op donderdag 3 juni 2021 was er onze eerste fotoshoot.